Meokon PT100 temperaturni senzor

PT100 temperaturni senzor je instrument koji pretvara temperaturnu varijablu u prenosivi, standardizirani izlazni signal.Uglavnom se koristi za mjerenje i kontrolu parametara temperature industrijskog procesa.Odašiljači sa senzorima obično se sastoje od dva dijela: senzora i pretvarača signala.Senzori su uglavnom termoparovi ili toplinski otpori;pretvarači signala uglavnom se sastoje od mjernih jedinica, jedinica za obradu i pretvorbu signala (jer su industrijski toplinski otpori i termoelementne skale standardizirani, pretvarači signala se nazivaju i kao neovisni proizvodi. Odašiljač), neki odašiljači dodaju jedinicu za prikaz, a neki imaju i funkciju sabirnice polja.

 

 

Temperatura je jedan od fizičkih parametara s kojima ljudi najviše komuniciraju u prirodi.Bilo da se radi o proizvodnom eksperimentalnom mjestu ili u stambenom i slobodnom mjestu, prikupljanje ili kontrola temperature vrlo je česta i važna.Štoviše, umreženo daljinsko prikupljanje temperature i alarma moderna je tehnologija.neizbježan trend razvoja.Budući da je temperatura usko povezana sa samom fizičkom veličinom i stvarnim životom ljudi, senzor temperature će se generirati u skladu s tim.

Zbog odnosa između temperature i vrijednosti otpora toplinskog otpora PT100, ljudi su iskoristili ovu značajku za izum i proizvodnju temperaturnog senzora toplinskog otpora PT100.Raspon temperature prikupljanja može biti -200℃~+850℃.

 

 

 

 


Vrijeme objave: 14. lipnja 2022